Stichting MarYoga is opgericht op 7 oktober 2019.

Doelstelling van de stichting is het stimuleren van bewegen bij mensen bij wie dit niet vanzelfsprekend is door ziekten of fysieke  beperkingen.

Activiteiten van de stichting:

 • organiseren van yogalessen aan mensen met een fysieke beperking onder de labels: Yoga4All en Yoga4Parkinson;
 • het verspreiden van kennis en opleiden van yogadocenten in yoga bij parkinson en andere fysieke beperkingen.
 • organiseren van sportieve evenementen, activiteiten of bijeenkomsten;
 • het verstrekken van informatie over de activiteiten van de stichting;
 • adviseren en begeleiden van mensen met fysieke beperkingen;
 • samenwerken met diverse relevante organisaties en instellingen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • Marjan Overdiep, voorzitter
 • Rienk Overdiep, secretaris
 • Hans Vonk, penningmeester
 • Els van Ling, lid
 • Petra Keuchenius, lid

Stichting MarYoga heeft de ANBI status. Donaties kunnen plaatsvinden op IBAN: NL38 INGB 0008 283 621 ten name van Stichting MarYoga.

Klik hier voor de contactgegevens van de stichting.

Jaarverslag 2019: klik hier.
Jaarverslag 2020: klik hier
Jaarverslag 2021: klik hier
Jaarverslag 2022: klik hier

Verplichte publicatie ANBI