Stichting MarYoga is opgericht op 7 oktober 2019.

Doelstelling van de stichting is het stimuleren van bewegen bij mensen bij wie dit niet vanzelfsprekend is door ziekten of fysieke  beperkingen.

Activiteiten van de stichting:

  • organiseren van yogalessen aan mensen met een fysieke beperking onder de labels: Yoga4All en Yoga4Parkinson;
  • organiseren van sportieve evenementen, activiteiten of bijeenkomsten;
  • het verstrekken van informatie over de activiteiten van de stichting;
  • adviseren en begeleiden van mensen met fysieke beperkingen;
  • samenwerken met diverse relevante organisaties en instellingen.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Marjan Overdiep, voorzitter
  • Rienk Overdiep, secretaris
  • Hans Vonk, penningmeester
  • Els van Ling, lid

Stichting MarYoga heeft de ANBI status. Donaties kunnen plaatsvinden op IBAN: NL38 INGB 0008 283 621 ten name van Stichting MarYoga.

Klik hier voor de contactgegevens van de stichting.

Jaarverslag 2019: klik hier.
Jaarverslag 2020: klik hier
Jaarverslag 2021: klik hier

Verplichte publicatie ANBI